Home » Proč zvolit internetový marketing?

Proč zvolit internetový marketing?

Internetový marketing má řadu výhod oproti starším propagačním metodám. Na této stránce najdete několik důvodů, proč byste se měli zaměřit na propagaci v prostředí internetu a co Vám to může přinést.

Internet marketing

Pojmem internetový marketing já osobně označuji veškeré aktivity v online světě, které slouží ke zviditelnění webových stránek, získání nových návštěvníků, respektive zákazníků či klientů. Může se nazývat také online marketing nebo digitální marketing, záleží, jak si kdo tyto jednotlivé pojmy definuje, já pro zjednodušení zůstanu u pojmu jediného.

Podívejte se na stručný výčet výhod, které dle mého má internetový marketing oproti tradičním formám propagace:

  • Zdroj informací: drtivá většina lidí a firem dnes využívá internet jako zdroj informací a kontaktů a také místo, kde nakupují. Je tedy dobré být vidět tam, kde Vás Vaši zákazníci hledají.
  • Možnosti cílení: správně nastavené reklamní kampaně jsou zaměřené na Vaši cílovou skupinu. Správně udělaná reklama na internetu Vám tedy neplýtvá peníze za oslovení lidí, které nezajímá. Můžete toto říci i o billboardu u dálnice?
  • Kontrola návratnosti investic: pokud jsou Vaše kampaně připraveny profesionálem, budete vždy vědět, co Vám přinesly, jaká byla návratnost investic (ROI), kterou jste do reklamy vložily. Budete vědět, kolik přinesla návštěv, kolik zákazníků. Můžete toto říci o inzerátu v novinách?
  • Flexibilita: většina reklamních formátů, které Vám nabízím využít, jsou velice flexibilní v tom, že je můžete vypnout, zapnout či změnit takřka okamžitě (toto neplatí snad jen o SEO).

Možná máte negativní zkušenosti s některými formami internet marketingu – buď jste si některé propagační nástroje zkoušeli sami a nebyli úspěšní, nebo jste mohli narazit na ne úplně poctivé chytráky, kteří sází na to, že podnikatelé se v internetovém prostředí ne zcela orientují. V obou případech je má rada jednoduchá: nezanevřete na internetový marketing !  Přišli byste o spoustu zákazníků. V obou případech Vám také mohu pomoci, poradit, co se udělalo špatně a nalézt cestu, jak to dělat líp.

Pokud si nechcete procházet jednotlivé služby, spojte se se mnou a najdeme pro Vás to nejlepší řešení.