Home » Reference » ePuff.cz

ePuff.cz

Pro ePuff.cz jsem realizoval analýzu zbožových vyhledávačů. Součástí bylo důkladné prozkoumání současné situace, navržení potřebných změn a vylepšení. Doporučil jsem také další aktivity, které vidím jako vhodné pro zvýšení obchodního výkonu tohoto e-shopu.

Můžu pomoci i Vám.
Kontaktujte mě.